Červen 2016

Ukončení školního roku

Ve čtvrtek 30.6.2016 jsme slavnostně ukončili školní rok 2015/2016. Žákům 2. a 4. ročníku třídní paní učitelky předaly vysvědčení ve škole a poslali je na zasloužené prázdniny. Všem dětem přejeme, aby si krásně a ve zdraví užili prázdniny. 

FOTO: zslitultovice.rajce.idnes.cz/Vysvedceni_2016

Ukončení školní docházky 5. ročníku

Ve středu 29.6.2016 jsme se slavnostně rozloučili s žáky pátého ročníku na zámku v Litultovicích. Čtvrťáci z kroužku flétny si pro své spolužáky připravili krátké vystoupení. K žákům promluvil pan starosta a také paní ředitelka a nakonec našim páťákům předala třídní paní učitelka Lea Seidlová vysvědčení a knihu jako vzpomínku na naši školu. Všem páťákům přejeme krásné prázdniny a pěkný vstup do nové školy.

FOTO: zslitultovice.rajce.idnes.cz/Rozlouceni_s_pataky_2016

Výlet ZOO Lešná

Ve čtvrtek 23.6.2016 jsme se celá škola vydali na školní výlet do ZOO Lešná. Viděli jsme mnoho zvířat, ale nejzajímavější pro nás byli tučňáci, kteří se nechali pohladit. Další zvíře, na které se děti moc těšily, byly rejnoci. V krásném novém pavilonu mohly děti nejen sledovat rejnoky ve vodě, ale také si na ně mohly sáhnout. To byl velký zážitek. Protože je ZOO obrovské, neprošli jsme ho ani celé a zpátky jsme se vezli vláčkem. Byla to sice daleká a velmi slunečná cesta, ale stála za to. 
 

FOTO:  zslitultovice.rajce.idnes.cz/Vylet_ZOO_Lesna

Návštěva Slezského zemského muzea v Opavě

V úterý 21.6.2016 žáci 4. a 5. ročníku navštívili muzeum v Opavě, kde měli žáci připraven program Koloniál. Lektorka žáky seznámila se základní historií muzea, poskládali mapu světa, dozvěděli se o rostlinách, které se v době kolonizace rozšiřovali po Evropě, poznávali staré mince a také se učili poznat falešnou bankovku. Všichni si ve svých hlavičkách odnesli alespoň jednu zajímavost, která je povede k lepší finanční gramotnosti.
Ve středu 22. 6. 2016 se přidali také žáci 2. ročníku, pro které byl připraven program "Když přiletěl čáp". Žáci se seznámili s hračkami, se kterými si děti hrály, nahlédli do pokojů, ve kterých se dříve žilo, zajímavé bylo také vybavení staré školy.
 
 

Výlet žáků 5.třídy do Prahy

Ve středu 15.6.2016 jeli na školní výlet i žáci 5. třídy. A protože se ve vlastivědě učili nejen o historii, ale také o památkách naší vlasti, navštívili hlavní město - Prahu. Podívali se na Orloj, prošli Pražský hrad, chrám sv. Víta, Karlův most, viděli Národní divadlo a projeli se metrem. Škoda jen, že čas tak rychle utíkal a díky odjezdu vlaku nestihli naplánované památky vidět všechny.
 

Výlet do arboreta Nový Dvůr

Ve středu 15.6.2016 jsme se s druhou a čtvrtou třídou vydali do arboreta Nový Dvůr na výstavu motýlů. Tentokrát jsme se rozhodli, že půjdeme pěšky z Hlavnice do Nového Dvora. V arboretu jsme viděli několik motýlů, kteří se zrovna vyklubali a spoustu další lítajících krásek. Některé děti měly tak pestré oblečení, že si na ně motýli sedali. Také jsme tam navštívili Zookoutek. Zpátky jsme přešli přes kopec do Jezdkovic, kde jsme v místním parku počkali na autobus do Litultovic. Počasí jsme měli objednané, protože až při vstupu do školy začala bouřka a déšť. Výlet se opravdu vyvedl.
 
 

Já Baryk a krtek

V úterý 7. června 2016 jsme se naposledy v tomto školním roce potkali s našimi předškoláky. Tentokrát jsme pro děti připravili "Den dětí s krtem". Každý si zasoutěžil a za odměnu dostal diplom a sladkou odměnu. Děkujeme všem rodičům předškoláků za účast na našich setkáních.

FOTO: zslitultovice.rajce.idnes.cz/Ja_Baryk_a_krtkuv_detsky_den

 

Návštěva knihovny v Litultovicích

Letošní rok žije oslavami Karla IV. Také naše škola se připojila k oslavám tohoto významného panovníka několika akcemi. Jednou z nich byla 7. června 2016 návštěva knihovny v Litultovicích. Paní knihovnice si pro jednotlivé třídy připravila velmi pěkné povídání o Karlu IV.. Toto povídání měla propojeno prezentací se základními informacemi a obrázky a připravila pro děti také knihy o Karlu IV. psané pro děti. Všichni velmi pozorně naslouchali, a tak pro ně nebylo těžké seřadit kartičky s informacemi o Karlu IV., které si paní knihovnice nachystala na závěr této knihovnické lekce. Paní knihovnici moc děkujeme za krásnou knihovnickou lekci.
 

Dětský den 

Ve středu 1. června 2016 připravili učitelé pro děti zábavné dopoledne ve škole v rámci dětského dne. První dvě hodiny luštily zábavné kvízy ve třídách a po velké přestávce jsme se všichni přesunuli na školní zahradu, kde bylo připraveno několik stanoviš't týkajících se našeho školního projektu "Poznáváme lesy a louky". Děti stavěly stavby ze špalíků dřeva, házely šiškami na cíl, poznávaly větvičky stromů, skládaly puzzle jarních rostlin a odpovídaly na kvízové otázky. Tento dětský den jsme zakončili vytvořením nápisu "Dětský den" ze špalíků dřeva a švihadel. Slunečný dětský den se opravdu povedl.

Kontakt

Základní škola Litultovice Litultovice 107, 747 55 Tel.: 553 668 139 zs.litultovice@seznam.cz