Duben 2016

Koncert v LŠU v Opavě

Ve čtvrtek 28. dubna 2016 jsme byli v LŠU v Opavě na výchovném koncertě dětí pod vedením paní učitelky Lenky Lebedové, která tam s velkými úspěchy vede kytarový soubor. Připravila si pro nás poutavé vystoupení s ukázkami jednotlivých nástrojů, názornou prezentací a soutěžemi pro všechny děti. Děti se dozvěděly spoustu nových informací a odcházely nadšené, mnohé se chtějí do LŠU od příštího roku přihlásit. Děkujeme za pěknou akci
 
 

Policejní pohádky

Tato akce se z důvodu nemoci odkládá na jiný termín.
 
 
 

Den Země

V pátek  22. dubna 2016 se všichni žáci naší školy vypravili do Opavy na Den mláďat, který se konal na Školním statku. Děti si prohlédly výstavu domácího zvířectva a jejich mláďat, podívaly se na jezdecké vystoupení žáků SZŠ Opava a mohly si i zasoutěžit a svou šikovnost následně vyměnit za sladkosti. Práce našich dětí byly mezi soutěžícími obrázky na této akci. Tento den připadl na mezinárodní Den Země. Každá třída si k tomuto dni připravila i tématické vyučování, ať to už byl sběr bylin a vytváření herbáře, tajenky a lušťovky nebo práce s encyklopediemi a informacemi na internetu.
 
 
 

Už budu prvňákem - Já Baryk a můj čáp

7.setkání s budoucími prvňáčky proběhlo v úterý 12. dubna. Povídali jsme si o dalším kamarádovi pejska Baryka - čápovi. Děti si zahrály hru Čáp ztratil čepičku, povídaly si o čápovi, znaku naší školy - dvou čápech = kamarádech, užily si hravé počítání a hledání cestiček v bludišti. Na závěr si vyrobily figurku čápa, kterou si doma mohou zapíchnout do květináče. Za domácí úkol dostaly další zábavné úkoly o zvířátkách, hledání rozdílů a vybarvování podle zadaných úkolů.
 
 

Vyhodnocení akce Březen - měsíc knihy

V úterý 5. dubna jsme se všichni sešli va třídě našich druháčků a společně vyhodnotili práce jednotlivých tříd v měsíci březnu, který je Měsícem knihy. 
Druháčci pracovali s knihou Káťa a Škubánek. Celou knihu přečetli, vytvořili ilustrace a postavičky vymodelovali, dokonce vymysleli básničku o hlavních hrdinech příběhu. 
Čtvrťáci pracovali s knihou o našich nejstarších pověstech. Důkladně se seznámili s obsahem jednotlivých příběhů, s hlavními hrdiny, ale také i vyrvořili o každé pověsti pár básniček. 
Páťáci si připravili besedu o přečtených a oblíbených knihách, se kterými seznámili i ostatní. Kromě toho v březnu přečetli společně knihu Robinson Crusoe. Také o jejím obsahu hovořili se svými spolužáky z nižších ročníků.
 
 

Velké přestávky na školní zahradě

Duben - aprílový měsíc začal krásným slunečným počasím a my žáci trávíme přestávky venku na školní zahradě. Svačíme, honíme se a pozorujeme čápy.
 

Přiletěli čápi

V sobotu 2. dubna k nám přiletěli dlouho očekávání čápi. Děti je o přestávkách pozorují z oken, v hodinách prvouky a přírodovědy si oživují znalosti o těchto ptácích, jejich zvycích a způsobu života.
 
 

Soutěž Anglického jazyka

V pátek 1.dubna se skupina našich páťáků (Martin Bokiš, Adélka Malíková, Šimon Nádeníček, Honza Vítek) pod vedením paní vychovatelky Sklepkové zúčastnila soutěže Anglického jazyka základních škol, která se konala na Základní škole Vrchní v Opavě. Ze všech soutěžících družstev se umístili bodově na krásném 5. místě. GRATULUJEME!
 
 

Sběr starého papíru

Ve dnech od 1. do 4. dubna se konal sběr starého papíru.
Během víkendu jsme spolu s MŠ Litultovice a občany městyse Litultovic nasbírali 2 plné kontejnery starého papíru. Do sběru se zapojili všichni naplno. DĚKUJEME
Děti naší školy získané peníze opět využijí na výlety, odměny a další vybavení školní zahrady.
 
 

Kontakt

Základní škola Litultovice Litultovice 107, 747 55 Tel.: 553 668 139 zs.litultovice@seznam.cz