Duben 2017

Den Země

Naši páťáci se letos ke Dni Země věnovali vesmíru. Zopakovali si některé informace, které už znali, něco se dozvěděli nového a vše si utřídili ve Vesmírné složce. Na tuto složku si nakreslili Sluneční soustavu a dovnitř se vlepovali informace o Měsíci, Slunci, roku, dni, planetách a světadílech. Tuto složku si nakonec odnesli domů a může jim sloužit jako taková malá encyklopedie základních vědomostí o vesmíru.

Výstava Josefa Lady

Ve středu 5.4.2017 se žáci 3. a 5. třídy vydali na výstavu Josefa Lady do Domu umění v Opavě. Mladší žáci si výstavu prošli společně a vyhledali obrázky, které znali. Starší žáci se na výstavě věnovali prvotní tvorbě Josefa Lady, která byla pro ně neznámá. Zjistili si, do jakých časopisů dodával Lada své kresby, dokonce zjistili, že tvořil také do Mateřídoušky, která se neustále vydává, našli jeho pseudonimy a nakonec k některé kresbě vymysleli vtipný text. Výstava byla opravdu moc pěkná a taký přínosná.
 

Knihy nás baví

Také tento rok jsme se věnovali v měsíci březnu knihám. Žáci 3. ročníku se zabývali různými autory a ilustrátory. Žáci 5. ročníku vyhledávali informace o Josefu Ladovi, nosili si knihy ilustrované Josefem Ladou a četli si ukázky z několika jeho knih. Nakonec tento miniprojekt zakončili výstavou Josefa Lady v Opavě.
 

Zápis do 1. třídy

V úterý 4.4.2017 se v naší škole konal Zápis do 1. třídy. K zápisu přišlo 22 dětí. Celý zápis byl v duchu pohádky Mach a Šebestová ve škole. Děti si zkusily volat kouzelným sluchátkem, podívaly se do biologického kroužku za zvířátky a pomohly Machovi a Šebestové zničit bacily v krku spolužáka Kropáčka a nakonec nakreslily školníka Macha a Šebestové. Za splnění úkolů si děti odnesly sladkou odměnu, drobný dáreček, který vyrobili naši páťáci a pamětní list. Na všechny se opět těšíme na dalším setkání, které se koná 9.5.2017.
 

Kontakt

Základní škola Litultovice Litultovice 107, 747 55 Tel.: 553 668 139 zs.litultovice@seznam.cz