květen 2016

 

Světový den bez tabáku.

 

V úterý 31.5.2016 jsme se připojili k projektu Světový den bez tabáku. Učitelé pro děti připravili anketu týkající se kouření v jejich rodině, besedu o nezdravém obsahu cigaret, kvíz o dopadu kouření na zdraví člověka a nakonec si děti vyzkoušely, jak je důležité mít zdravé plíce při rychlém výstupu z přízemí školy až na půdu

 

Policejní pohádky.

 

V pondělí 30. 5. 2016 žáci druhého ročníku navštívili MŠ v Litultovicích, aby se společně s dětmi z MŠ zapojili do povídání o práci policie, důležitých telefonních číslech, co znamená heslo pomáhat a chránit. Dětem byla představena kniha Policejní pohádky, všichni jsme poslouchali příběh, který se ve skutečnosti stal, O statečném policistovi Honzíkovi. Vyprávěli jsme si o daktyloskopii, jak se snímají otisky prstů, děti si vyzkoušely otisk dlaně. Celou besedou děti provázela nprap. Bc. Pavla  Welnová. Knihu Policejní pohádky začneme všichni společně číst v příštím školním roce a knihou se dozvíme, jak se máme chovat, aby se nám nic zlého nestalo.

 

Jarní akademie ve škole.

 
Ve čtvrtek 26. 5. 2016 se v naší škole uskutečnila jarní akademie pod názvem Přírodou křížem krážem. Žáci 2. ročníku si připravili Hru na květiny a pohádku O začarovaném lese. Čtvrtá třída názorně předvedla úryvek z našich dějin Dívčí válka. Žáci 5. ročníku nacvičili pohádku Malý princ, kterou v průběhu školního roku četli. Velké pokroky ukázali hrou na flétničky nejen naši čtvrťáci a páťáci, ale zejména naši druháčci. Žáci pátého ročníku v letošním školním roce opouštějí naši školu a odcházejí na vyšší stupeň do Slavkova nebo do Opavy, a tak si pro učitele i pro rodiče připravili a zazpívali svou Školní hymnu.
V pátek 27. 5. 2016 jsme s velkým úspěchem zopakovali program také pro děti z MŠ a seniory.
 
 
 
 
Jarní akademie pro děti z MŠ a seniory.
 

Závěrečné vystoupení našich páťáků Školní hymnou pobavilo všechny přítomné.
 
 

Pohádka O začarovaném lese v podání našich druháků.

Vystoupení starších žáků z kroužku flétniček za doprovodu na klávesy paní učitelky Lenky Krömrové.

Dívčí válka žáků čtvrtého ročníku.

A ještě jednou Dívčí válka.
 

Hudebně pohybová Hra na květiny žáků druhého ročníku za doprovodu flétniček našich nejmladších a doprovodu na klávesy.
 
 

Malý princ žáků pátého ročníku.

Přivítání paní ředitelkou Mgr. Danou Kalikovou.
 

Velké pokroky od loňského školního roku předvedli hrou na flétničky žáci druhého ročníku.
 
 

Rodiče a prarodiče našich žáků. Líbil se Vám program, který si pro Vás děti připravily?

 

FOTO: zslitultovice.rajce.idnes.cz/Jarni_akademie_26._27.5._2016

 

Pozvání na jarní akademii "Přírodou křížem krážem"


 

Já Baryk a můj šnek

 
V úterý 3. května jsme se s předškoláčky sešli už po 8., tentokrát pod názvem Já Baryk a můj šnek. Děti se opět dozvěděly spoustu zajímavých věcí o nových zvířátkách, o šnekovi, jeho zvláštnostech a životě v přírodě. 
Dále si zazpívaly písničky o domácích zvířatech, které znají už ze školky. 
Na pracovním listě si procvičily uvolňovací cviky, počítání do 7 a rozdělování slov na slabiky. 
Na závěr si vyrobily šnečky z plastelíny a opravdové šnečí ulity. 
Jako pokaždé do příštího setkání dostaly domácí úkol se zajímavými úkoly a hádankami.
Rodiče se tentokráte seznámili s choden naší školy a dozvěděli se o učebnicích a pomůckách pro prvňáky.
 
 

Kontakt

Základní škola Litultovice Litultovice 107, 747 55 Tel.: 553 668 139 zs.litultovice@seznam.cz