Prosinec 2015 

 

Vánoční posezení u stromečku

V úterý 22.12.2015 jsme ve škole vánočně ukončili rok 2015. Každá třída si pěkně vyzdobila třídu, nazdobila stromeček a pro své spolužáky si každý připravil drobný dáreček. Během dopoledne jsme si ve třídách povídali o vánočních tradicích, pojídali cukroví, zpívali koledy a v neposlední řadě jsme si rozdali připravené dárečky. 

 
 

4. adventní pondělí

Během prosince se děti dozvěděly mnoho o vánocích a všechny tyto znalosti použily na čtvrté adventní pondělí, kdy si pro ně paní učitelka Dana připravila vánoční kvíz. 

 

Vánoční akademie

Také v letošním roce si děti připravily na 17. a 18. prosince 2015 vánoční vystoupení pro rodiče, příbuzné, důchodce a MŠ Litultovice. Každá třída se podílela na vánočním programu pohádkou. Druháčci si připravili pohádku Na hájovně, čtvrťáci pohádku Vánoční zvyky a páťáci pohádku O zelené Karkulce. V hudebním kroužku flétny si pro nás děti připravily několik koled a jednu koledu také doprovázely při zpívání sboru, který naše krásné vystoupení zakončil. Vánočně jsme se mohli naladit na vánoční výstavě prací dětí naší školy, kde si návštěvníci mohli zakoupit drobné dárečky pro své blízké. V jídelně pak bylo nachystáno drobné občerstvení, které připravili rodiče. Tímto těmto rodičům moc děkujeme. 

 
 
 

3. adventní pondělí

Třetí adventní pondělí jsme si připomněli tradici vánočního stromečku a vánočních ozdob. Po zapálení třetí vánoční svíčky si děti vyrobily vánoční andělíčky, kteří nám posléze ozdobili vánoční výstavu ve škole.
 
 

2. adventní pondělí

Druhou adventní svíčku jsme zapálili v pondělí 7.prosince a při této příležitosti jsme si připomněli, jak je pěkné potěšit své blízké přáním k vánocům. Každý žák si vyrobil své přání pro jinou třídu. Všechna přání jedné třídy jsme vložili do obálky a poslali poštou. Teď se těšíme, až nám přáníčka přijdou.
 

2. adventní neděle v Litultovicích

V neděli 6.prosince jsme druhou adventní svíčku rozsvěcovali s našimi školáky. 
Ve škole proběhl Den otevřených dveří a učitelé s žáky si připravili krátké vystoupení s vánočními písničkami, básničkami a hrou na flétnu. 
Při této příležitosti paní ředitelka Mgr. Dana Kaliková a pan starosta Ing. Jan Birgus pokřtili náš nový kalendář na rok 2016, do kterého namalovali obrázky všichni žáci naší školy k projektu "Poznáváme lesy a louky". 
Po vystoupení jsme se všichni odebrali ke kostelu, kde nás poctil svou návštěvou Mikuláš. Na Mikuláše jsme také nezapomněli a zazpívali jsme mu písničku a přednesli básničku. Mikuláš pak děti sladce odměnil a zapálil druhou adventní svíčku.
 

Vánoční dílna pro rodiče

V pátek 4. prosince proběhla vánoční dílna rodičů v prostorách naší školy. Rodiče zde vyráběli krásné vánoční ozdoby, které připravovali na prodej na 2. adventní neděli v Litultovicích a vánoční výstavu ve škole. Získané peníze za prodej výrobků půjdou na potřeby žáků. Tímto za žáky velmi děkujeme p. Matlafusové, p. Šachteli, p. Albertové, p. Beníškové J., p. Kubcové, p. Válkové, p. Nádeníčkové a p. Vítkové.
 

1. adventní pondělí

Jako každý rok se i letos budeme všichni scházet každé pondělí v prosinci u adventního věnce. První adventní pondělí jsme si zapálili první svíčku na adventním věnci a věnovali jsme se výrobě adventního kalendáře do jednotlivých tříd, abychom viděli, jak rychle běží čas do Štědrého dne. Každý den si tak jeden žák ze třídy může za odměnu vytáhnout z kalendáře drobnou sladkost.

 

Už budu prvňákem - Já Baryk a moje vrána

Třetí setkání předškoláků proběhlo 1.12.2015 na téma Já Baryk a moje vrána. Děti se pobavily o tom, jak to vypadá v zimě, přiřazovaly obrázky, které k zimě patří, uvolňovacími cviky vyzdobily vánoční stromeček a baňky a ani tentokrát nezapomněly na písničku. Rodiče si poslechli přednášku paní ředitelky na téma "Nebojme se zápisu do 1. třídy". Pracovní list byl zaměřen na zimu a Vánoce, Děti přiřazovaly k počtu věcí správný počet teček, rozhodovaly, které obrázky souvisí s Vánoci a které ne, za domácí úkol vybarvovaly obrázek podle nápovědy a procvičovaly uvolňovací cviky oblouček a rovná čára. Příště se setkáme 19.1.2016 na zápise do 1. třídy.  
 
 

Kontakt

Základní škola Litultovice Litultovice 107, 747 55 Tel.: 553 668 139 zs.litultovice@seznam.cz