Školní zahrada

 

V březnu 2021 byl zrealizován projekt 

Přírodní zahrada ZŠ Litultovice.

 

Školní zahrada Základní školy byla upravena jako prostor k výuce a k rozšíření dalších přírodních/ environmentálních vzdělávacích a poznávacích dovedností dětí.

Environmentální vzdělávání je podpořeno úpravou zahradní zeleně (terénní úpravy, výsev trávníku, výsadby rostlin/ keřů/ stromů), které jsou doplněny edukační prvky – dendrofon, hmyzí hotel, smyslový chodník, krmítka).

Jednotlivé prvky jsou voleny tak, aby probudily zájem o pozorování přírody. Projekt podporuje aktivní přístup dětí. Děti se podílejí na jednoduchých úkonech, starají se o rostliny a byliny.

 

Projekt byl podpořen Státním fondem životního prostředí ČR.

Kontakt

Základní škola Litultovice Litultovice 107, 747 55 Tel.: 553 668 139 zs.litultovice@seznam.cz