Žijeme olympiádou

 v měsíci únoru jsme připravili projekt "ŽIJEME OLYPIÁDOU".
 

Také žáci naší školy žijí olympiádou a sledují úspěchy našich sportovců. V průběhu dvou týdnů bylo pro ně připraveno několik sportovních akcí.
 

Okresní soutěž v plavání.

Ve čtvrtek 13. 2. 2014 se v Městských lázních v Opavě konala okresní soutěž v plavání. Naši školu reprezentovali tito žáci: za druhý ročník Adélka Beníšková, za třetí ročník Martin Bokiš, Jan Vítek a Šimon Nádeníček a za pátý ročník Anička Nádeníčková, Adélka Dluhošová a Jiří Hadaš. Všichni se moc a moc snažili, konkurence byla obrovská, vždyť se tam sešlo asi na 200 žáků škol z Opavy a okolí. 2. místo obsadila a stříbrnou medaili a diplom dostala Anička Nádeníčková z pátého ročníku.  Za reprezentování školy dostali všichni žáci sladké odměny a Anička za druhé místo kosmetický balíček. Gratulujeme. Děkujeme rodičům, kteří přišli fandit a povzbuzovat svoje děti a zajistili jim odvoz domů. Dále také děkujeme obecnímu úřadu za zajištění odvozu dětí do bazénu.

Výtvarná výchova a sport.

Také v hodinách výtvarné výchovy se žáci snažili vystihnout všechny sporty, které startovaly na olympiádě v Soči.

 

Taneční soutěž.

V pondělí 17. února 2014 proběhla v obou odděleních ŠD taneční soutěž dvojic na tanečních podložkách řízených počítačem. Ukázalo se, jak jsou žáci šikovní a kdo má rytmus v těle. První místo obsadila Adélka Beníšková, druhé místo Petr Kaňák a na třetím místě se umístili dva žáci, Bára Kubcová a Jakub Janečka, všichni jsou žáky druhého ročníku.                                                                                                    Gratulujeme.

 

Olympiáda ve víceúčelové hale v Litultovicích.

V rámci sportovního kroužku, který probíhá každý pátek ve víceúčelové hale, se konala pro všechny žáky naší školy olympiáda. Žáci soutěžili v těchto sportovních disciplínách, jako sprint, slalom, koulení míčů na cíl, střelba na branku. Žáci se také utkali ve štafetě a nakonec ve vybíjené. Všichni se moc snažili, žáci pátého ročníku asistovali u jednotlivých stanovišť a byli mladším žákům nápomocni radou či povzbuzením. Z olympiády si všichni odnesli olympijské medaile a sladkou odměnu.      

                                                                                                                      Sportu zdar!

Kontakt

Základní škola Litultovice Litultovice 107, 747 55 Tel.: 553 668 139 zs.litultovice@seznam.cz