25. - 28. 1.

pátek 29. 1. 2021

pololetní prázdniny

čtvrtek 28. 1. 2021

Dnešní úkoly mi posílejte do soboty 30. 1. 2021.

Sloh:

Učebnice str. 78/6 + a) = ústně

Pracovní sešit str. 5/5

Geometrie:

Do sešitu/na papír narýsujte úlohy:

1.úloha:

1. Narýsuj trojúhelník ABC. /AB/ = 7 cm, /BC/ = 6 cm, /AC/ = 5 cm

2. Vypočítej jeho obvod a obsah

2.úloha:

1.Narýsuj rovnoramenný trojúhelník ABC. /AB/ = 8 cm, /BC/ = 50 mm

2. Vypočítej obvod a obsah troj. ABC

3.úloha:

1.Narýsuj rovnostranný trojúhelník KLM. /KL/ = 90 mm

2.Vypočítej jeho obvod a obsah

Čtení:

Přečti si v čítance str. 143

Přírodověda:

Úkoly vám poslal pan učitel přímo na vaše maily

středa 27. 1. 2021

Dnešní úkoly mi posílejte do pátku 29. 1. 2021.

Český jazyk:

V učebnici si dnes nové učivo procvičíme společně v online hodině

Učebnice str. 77/ 2 = do školního sešitu

Pracovní sešit str. 5/1, 2, 3, 4

Matematika:

Včera jsme si v online hodině vysvětlili porovnávání desetinných čísel, dnes budeme procvičovat

Učebnice str. 54/1, 2, 3 = ústně

Pracovní sešit str.42/ 2, 3, 4, 5, 6

Vlastivěda:

Učebnice str. 67, 68 = přečti si a prohlédni obrázky, jednotlivá moře si ukaž na mapě

Angličtina

online od 9:00 hodin

 

úterý 26. 1. 2021

Dnešní úkoly mi posílejte do čtvrtku 28. 1. 2021.

Český jazyk:

Učebnice str. 75/ žlutý rámeček + 7 = ústně

                 Str. 75/8 – napište do školního sešitu

pracovní list – rod ženský – v příloze

matematika:

pracovní sešit str. 41/4, 5, 6

 
Angličtina
 
Dnes budeme opakovat třetí lekci, pracovat v pracovním sešitě a připravíme si školní sešit na středu.
Nejprve si zopakujeme slovní zásobu.
Předměty, rozklikni:
Dny v týdnu, rozklikni:
Mazlíčci, rozklikni:
Otevřete si pracovní sešit na str. 31: cv. 4 použij slovo z rámečku jen jednou, cv. 5 - pozorně si přečti vzor, doplň I can, zatím neposílej, cvičení si projdeme ve středu na online výuce.
Otevři si školní sešit na nové stránce: 26th January, nadpis: BODY a k tomu si otevři učebnici na str. 37, nakresli jednoduchou postavu člověka, kočky a ptáčka, očísluj je jako v učebnici, nic víc nedělej, ve středu si projdeme novou slovní zásobu a dopíšeme slovíčka k jednotlivým číslům.
 

 

 
 

pondělí 25. 1. 2021

 

Dnešní úkoly mi posílejte do středy 27. 1. 2021.

Český jazyk:

Budeme dnes pokračovat v procvičování skloňování přídavných jmen podle vzoru mladý.

Učebnice str. 76/9, 10 – ústně

Pracovní sešit str. 4/ 4, 5, 6

Na středu si připravte diktát na str. 4 v pracovním sešitě.

Matematika:

učebnice str. 52/2, 3, 4, 5, 6 – ústně

pracovní sešit str. 40/4, 5

                       str. 41/1

čtení:

protože jsme si zadali D. ú. na úterý už minulý čtvrtek, dnes ve čtení čtěte své knihy do ČD na další pololetí. Deníky budeme kontrolovat ve škole.

Přírodověda:

Úkoly z přírodovědy najdete v příloze

 

pátek 22. 1. 2021

Dnešní úkoly mi posílejte do neděle 24. 1. 2021.

Český jazyk:

Učebnice str. 74/3, 4 – ústně

Pracovní sešit str.4/1, 2, 3

Opakování podstatných jmen rodu středního – v příloze

Matematika:

Pracovní sešit str. 40/1, 2, 3

Vlastivěda:

Učebnice str. 61, 62 – přečti a prohlédni si obrázky

Práce s mapou: Najdi na mapě:

  • Středozemní moře, Černé moře, Kaspické moře, Baltské moře, Severní moře, Lamanšský průliv, Gibraltarský průliv, Biskajský záliv, Norské moře, Barensovo moře

Angličtina

Dnes si procvičíme sloveso mít, tvary: have got, has got v prvním cvičení, haven´t got, hasn´t got ve druhém cvičení, rozklikni:

www.adelescorner.org/grammar/have_got/havegot.html

www.adelescorner.org/grammar/have_got/havegotneg.html

Zopakujte si výslovnost školních předmětů a ujistěte se, že je umíte také napsat, nezapomeňte s velkým písmenem na začátku, klikejte na školní předmět, který uslyšíš, rozklikni:

www.youtube.com/watch?v=AnZxeX_8mVk&t=37s

Otevři si pracovní sešit na straně 30, vypracuj cv. 1, 2, 3 a do neděle 24. 1. 2021 pošli na mail. 
Ve cvičení 1 si prohlédni pokoj od Ryana a Dana a doplň tvary slovesa mít: have got, has got, haven´t got, hasn´t got.
Ve cvičení 2 spoj obrázek s textem.
Ve cvičení 3 se podívej na tabulku s rozvrhem a pozorně si prostuduj vzorové věty: Kdy máš francouzštinu? Já mám francouzštinu ve čtvrtek. Postupuj podle vzorové věty(when je kdy).
 
 
 

čtvrtek 21. 1. 2021

Dnešní úkoly mi posílejte do soboty 23. 1. 2021.

Sloh:

Vymyslete básničku o ZIMĚ. Pokuste se vytvořit nějakou delší báseň, zase z vašich prací vytvoříme knížku.

Geometrie:

Pracovní list – máte v příloze. Nemusíte tisknout tento list celý, můžete mi jednotlivé úkoly vypracovat do sešitu, vyfotografovat a poslat.

Čtení:

Čítanka str. 140 přečti si pozorně, při online v úterý budeme kontrolovat

 

středa 20. 1. 2021

Dnešní úkoly mi posílejte do pátku 22. 1. 2021.

Český jazyk:

Pracovní sešit str. 3/1 + a)- c)

Matematika:

Učebnice str. 50/3 sloupeček a),b),c) – vypočítej písemně (pod sebou) do š.seš.

Pracovní sešit str.39/ 1, 2, 3, 4

Vlastivěda:

Učebnice str. 60 – přečti si a prohlédni obrázky

Práce s mapou: uč. str. 59/61 nebo mapa Evropy:

  • pohoří: Karpaty, Alpy, Pyreneje, Apeniny, Skandinávské pohoří, Balkán, Česká vysočina, Ural, Sierra Nevada
  • nížiny: Velkopolská nížina, Severoněmecká nížina, Východoevropská rovina, Velká dunajská kotlina, Francouzská nížina, Pádská nížina, Kaspická nížina, Rumunská nížina
Angličtina
 
online od 9:00 hodin
 

úterý 19. 1. 2021

úkoly mi posílejte do čtvrtku 21. 1. 2021.

Český jazyk:

Učebnice str. 70/6, 8 = ústně

Učebnice str. 70/ 7 (vypiš jen přídavná jména), 9 +a) = do š. sešitu

Pracovní sešit str. 2/1 + a)-c)

Pracovní sešit str.3/4

Matematika:

sešit str. 38/4, 5, 6, 7 Pracovní

 
Angličtina
 
Dnes si zopakujeme výslovnost školních předmětů, dnů v týdnu a vyrobíme si rozvrh hodin
Opakuj školní předměty, potom si procvič psaní, nezapomeň na začátku s velkým písmenem, rozklikni:
A ještě jednou výslovnost školních předmětů:
Opakuj dny v týdnu, potom si procvič psaní, nezapomeň na začátku s velkým písmenem. Rozklikni:
A ještě jednou výslovnost dnů v týdnu:
Zahrej si hru Hangman na dny v týdnu, klikej na písmena:
Teď si vyrobíte Váš skutečný rozvrh hodin, do školního sešitu na celou stránku, neposílejte ho, budeme s ním pracovat ve středu:
Napiš si datum 19 th January, ( vlastivědu piš jako Geography, pracovní činnosti jako Art, nezapomeň velká písmena ). Přepiš si tabulku do sešitu a pokračuj:
 My timetable              
DAYS 1. 2. 3. 4. 5. 6.
Monday Czech Maths Science PE Czech  - 
Tuesday            
Wednesday            
Thursday            
Friday            

Na středeční online hodinu si připrav učebnici, pracovní sešit, školní sešit, kousek papíru a tužku.

 

 

 

 

 
 

pondělí 18. 1. 2021

Dnešní úkoly mi posílejte do středy 20. 1. 2021.

Český jazyk:

Zopakujte si vše o přídavných jménech. Jsou to ………. , ptáme se na ně …… .

Učebnice str. 69/1, 2, 3, 4 + žlutý rámeček = ústně

Pracovní sešit (2.díl = ten nový) str. 2/2, 3

Matematika:

Učebnice str. 48/6 – vypočítej do školního sešitu

Učebnice str. 49/1, 2, 3 – ústně

Pracovní sešit str. 38/1, 2, 3

Čtení:

Připomínám na zítra D.Ú.!

PŘÍRODOVĚDA

On-line hodina 10:00
 

 

Kontakt

Základní škola Litultovice Litultovice 107, 747 55 Tel.: 553 668 139 zs.litultovice@seznam.cz