Úkoly 19.-23.10.2020 5. ročník

 
Sběr papíru v Litultovicích je od 20.10.2020
 
 

Pátek 23. 10. 2020

Dobré poslední ráno tohoto týdne.

Dnešek je poslední den, kdy vám posílám úkoly. Doufejme, že se všichni po prázdninách sejdeme opět ve škole. Sledujte vaše maily i během prázdnin, je možné, že vám pošlu nějaké informace.

Děkuji všem, kteří odevzdali starý papír a přispěli tím dětem MŠ a naší školy na výlety a odměny.

A teď zase hurá do práce! 

Úkoly z dnešního dne mi pošlete do neděle 25. 10. 2020, nebudete mít o prázdninách už žádné starosti.

Jak jsem vám slíbila ještě ve škole – pátky budou co nejvíce opakovací. Proto:

Český jazyk:

Pracovní list – opakování stavby slova (máte jej v příloze)

Matematika:

Pracovní list – opakování (opět jej máte v příloze)

Vlastivěda:

Přečti si v učebnici stranu 16 a 17, prohlédni si obrázky.

V mapě na str.16 a na zadní straně učebnice si najdi:

 • Chrudim, Pardubice, Litomyšl, Vysoké Mýto, Česká Třebová, Svitavy, Ústí nad Orlicí
 • Orlice, Svitava, Labe
 • Orlické hory, Žďárské vrchy, Polabská nížina
 
Angličtina
 
V příštím týdnu jsme chtěli oslavit svátek Halloween, jelikož se nám to nepodaří, tak dnešní hodinu využijeme aspoň takto k oslavě, odpočineme si od gramatiky, domácí úkol nebudete mít, ale nezapomeňte, že do pátku 23. 10. máte čas na dodání chybějících domácích úkolů. Tak tedy začínáme:

Halloween se slaví každoročně poslední říjnový večer, tedy vždy 31. října, v předvečer křesťanského svátku Všech svatých. Rozklikni a procvičuj výslovnost:

www.youtube.com/watch?v=zZQ0My5QLgE

Zopakujeme si a naučíme ještě další slovní zásobu, zkus si zapamatovat, co nejvíce slov:

www.youtube.com/watch?v=s1yGXu9K7aw

Vznik a vývoj tohoto svátku má kořeny v prastaré tradici dávných Keltů, kteří se loučili s létem a slavili příchod nového roku přesně tento den. Noc, která lámala říjen a listopad, nesla název Samhain podle keltského boha Samhaina (Sow- en, Anwinn), který byl podle víry starých Keltů pánem mrtvých.
V noci Samhain probíhaly bujaré oslavy, všude hořely obrovské ohně, lidé si na sebe navlékali masky a převleky, aby se chránili proti zlým duchům.

 Dnes se již nepoužívá Keltské označení Samhain, ale všichni slaví tento svátek jako Halloween. Oslavy probíhají většinou v rámci rodiny, mezi přáteli nebo v místní komunitě (sousedé, přátelé apod.). Děti si oblékají strašidelné kostýmy a "go trick-or-treating" (chodí koledovat) po okolí. Každý navštívený je koledníky vyzván k vydání sladké odměny (treat). Pokud koledníci nejsou obdarovaní, sešlou na dům „kletbu“ (trick), ale prakticky jde jen o zábavu, žádné velké záškodnické akce děti obyčejně nedělají, nanejvýše dávají pastu na kliku nebo neškodně pomalují auto před domem. Odtud tedy kolednické pořekadlo "trick-or-treat" (volně lze přeložit jako Dejte mi koledu nebo vám něco provedu). 

Tady máte jednu z koled, opakujte, co uslyšíte, společně si zazpívejte, texty uvidíte nahoře v angličtině a dole v češtině:

www.youtube.com/watch?v=Hj_mudR9ZTc

a nebo ještě jinou koledu:

www.youtube.com/watch?v=kt319a0GkCc

Dalšími aktivitami spojenými s Halloweenem jsou výroba lucerniček z vydlabaných dýní – tzv. jack-o'-lanterns (Jackovy lucerny). Podle staré legendy žil Hrozný Jack, který se vyznačoval takovou krutostí a zlou povahou, že ho nechtěli vzít ani v pekle. Proto od těch dob musí Hrozný Jack chodit s vydlabanou tykví a hledat společníka.

A něco legračního na závěr, v loňském školním roce jsme si často zpívali a tančili písničku The Baby shark, tady máte halloweenskou obdobu této písničky:

www.youtube.com/watch?v=Pm-wT01kDT4

31. října si připomeňte tento svátek i tím, že si pustíte znovu třeba koledu a kdo má doma dýni, můžete ji společně s rodiči vydlabat a rozsvítit. HAPPY HALLOWEEN A KRÁSNÉ PODZIMNÍ PRÁZDNINY!

 

 

Čtvrtek 22. 10. 2020

Sloh:

Zadání úkolu ve slohu máte v příloze u tohoto mailu. Sloh napište do sešitu a neodesílejte mi ho, podívám se na něj až ve škole, nejlepší spisovatelské výtvory zařadíme do Počteníčka.

Geometrie:

Narýsujte podle zadání tyto dvě úlohy do sešitu, vyfoťte a pošlete.

Úloha 1:

 1. Narýsujte úsečku KL tak, aby platilo /KL/ = 10 cm
 2. Najděte střed S této úsečky pomocí kružítka (osa úsečky)
 3. Narýsujte bod M, který úsečce KL nenáleží
 4. Narýsujte přímku p, která prochází bodem M a s úsečkou KL je rovnoběžná (pomocí dvou pravítek)
 5. Narýsujte přímku o, která prochází bodem M a k úsečce KL je kolmá (pomocí rysky)

 

Úloha 2:

 1. Narýsuj bod S
 2. Narýsuj kružnici k, která má střed v bodě S a poloměr 4 cm
 3. Červeně vyznač poloměr kružnice k a označ jej SA
 4. Narýsuj přímku p tak, aby procházela bodem S
 5. Průsečíky přímky p s kružnicí k označ K, L
 6. Napiš vedle obrázku-  jak se říká úsečce KL a jak ji značíme(písmeno, znak)
 7. Narýsuj přímku o, která prochází bodem S a k přímce p je kolmá (pomocí rysky)
 8. Průsečíky přímky o a kružnice k označ M, N
 9. Spoj body K, L, M, N
 10. Jaký geometrický tvar ti vznikl? Napiš vedle obrázku:

   KLMN = ……..

Čtení:

Přečti si v čítance stranu 64

Přírodověda:

Zadání úkolu i další informace máš v příloze

 
 

Středa 21. 10. 2020

Krásné dobré ráno vám přeji.

Připomínám všem, kteří ještě chcete odevzdat starý papír  – kontejner zatím pořád stojí na parkovišti u kostela. Těm, kteří už papír odevzdali, moc děkujeme.

Dnešní úkoly mi, prosím, posílejte do pátku 23. 10. 2020

Český jazyk:

Budeme dnes zase procvičovat a opakovat. Pracuj podle zadání v pracovním sešitě.

Prac. seš. str.12/6 a)b)c)

Matematika:

Dnes budeme procvičovat dělení a násobení mimo obor násobilky = číslo krát desítky + číslo krát jednotky, u dělení zase dělence rozložíme na desetinásobek a zbytek, výsledky sečteme.

Písemné dělení všichni už dobře známe, zkoušku dělat nemusíte.

Učebnice str. 19/3a)b)c) – napište do školního sešitu

                 Str. 19/ 4 a)b)c) – napište do školního sešitu

Vlastivěda:

Učebnice str. 14 – 15 – přečti si obě strany a prohlédni obrázky

Práce s mapou na str.14 a na poslední straně učebnice:

Najdi na mapě:

 • Hradec Králové, Trutnov, Náchod, Nové Město nad Metují, Vamberk
 • Labe, Cidlina, Orlice, Metuje, vodní nádrž Rozkoš
 • Krkonoše, Orlické hory, Polabská nížina
 
Angličtina
 
Upozorňuji, že nemám ještě od všech žáků domácí úkoly, termín, včetně dnešního domácího úkolu, je do pátku 23. 10. 2020.
 
Dnes budete pokračovat v pracovním sešitě na str. 13:
cv. 5 Doplňte bubliny a použijte stažené, či-li zkrácené tvary, pomocníkem je pracovní sešit na str. 66 - 2.3 a 2.4.
cv.6 Doplňte věty, pozorně si prostudujte tabulku se jmény a názvy států, prohlédněte si vzorové věty, vždy v první větě použijte zápor a ve druhé větě napište, odkud je nebo jsou.
cv.7 Přečtěte si text o Emě. Pod textem máte věty, pokud s větou souhlasíte, dáte tick, pokud nesouhlasíte, dáte cross a větu zároveň napíšete podle pravdy.
cv.8 Napište podobný dopis jako Ema na čtyři řádky o sobě.
 
Dnes se ještě podíváme na slovní zásobu - rodina, podívejte se do pracovního sešitu na str. 74 - 2A a 2B, slovní zásobu již známe z minulých let, máte tam psané slovo, výslovnost a překlad. Slovíčka si můžete procvičovat a opakovat výslovnost i takto, rozklikněte:
 
 
 
a jednoduchá píseň family song, která se Vám bude postupně zrychlovat, zpívejte, opakujte a dívejte, jak se píšou jednotlivá slova, rozklikněte:
 
Nakonec si vložte do počítače Vaše CD a slovní zásobu family budeme dále procvičovat. Rozklikněte si VOCABULARY - UNIT 2,
ve cv. 1 přiřaďte slova k obrázku a ve cv. 3 hledejte slova z obrázků, máte tam 3 cvičení.
Nezapomeňte procvičovat také psaní slovní zásoby.
 
Příští hodinu si uděláme speciální k Halloweenu.
 
 
 

Úterý 20. 10. 2020

Přeji vám všem dobré ráno a pěkný den!

Připomínám, že na parkovišti u kostela stojí už od včerejška kontejner na papír, dnes přivezou další. Budeme rádi, když odevzdáme co nejvíce sběru, penízky zase využijeme pro všechny děti školy. Podle naplněnosti tam asi kontejnery nechají až do středy. Počet odvezených kg mi pak napište. Děkuji 

Termín odevzdání dnešních úkolů je do čtvrtku 22. 10. 2020

Český jazyk:

Dnes budeme v českém jazyce opakovat.

P.seš. str. 11/3, 4, 5

Matematika:

Učebnice str. 19/ podívej je na první rámeček, možný postup řešení je počítání odzadu, tedy se změněným znaménkem.

Učebnice str. 19/ 1 – ústně

Učebnice str. 19/ 2 – do školního sešitu vymysli řešení slovních úloh (příklad) a napiš odpověď

Učebnice str. 19/ 5 – vypočítej do školního sešitu

 

ANGLIČTINA

Minulou hodinu jste si zopakovali z CD sloveso být, sloveso být najdeme také v pracovním sešitě na str. 66 - 2.2, 2.3, 2.4, pozorně si vše přečtěte.

Otevřete si učebnici na str. 17, podíváme se na cv. 10 a), cvičení si nejprve udělěj přes fólii, údaje piš o sobě, v závorce máš napsáno,co se po tobě chce (age - věk, city/village - odkud jsi a country - z které země The Czech Republic). Ve cvičení 10 b) máš to stejné, ale vyber si nějakou slavnou osobu, např. sportovce, zpěváka, herce z ČR nebo ze světa, názvy států a měst najdeš v PS na str. 78 countries and cities.

Nyní si otevři školní sešit, napiš datum 20th October a cv. 10 a) + 10 b) přepiš do sešitu, můžeš přidat také fotografii např. z časopisu a DÚ mi pošli jako vždy na mail: skleja02@seznam.cz


 

Pondělí 19. 10. 2020

český jazyk:
UČEBNICE - pro zopakování si znovu přečti poučky ve žlutých rámečcích na straně 17 a 19.
P.seš. - str. 10/8, 9
              str. 11/1, 2
 
matematika:
Dnes si procvičíme rovnice s dělením, po převedení tedy s násobením.
učebnice str.18/4 - podle znázornění sestav rovnice - ústně
                   str. 18/5, 6 - vypočítej do školního sešitu
Prac. sešit str. 9/5
 
čtení:
Minule jste si přečetli povídání v čítance na str. 61 - 63.
Odpovězte si na otázky k textu na str. 63
 

 

Kontakt

Základní škola Litultovice Litultovice 107, 747 55 Tel.: 553 668 139 zs.litultovice@seznam.cz