Třídy

Vyhlašujeme sběr starého papíru

 

Vážení zákonní zástupci,

podlé nového vládního nařízení se od pondělí 1. 3. 2021 uzavírají také školy pro žáky 2. třídy. Všichni žáci se budou vyučovat  distanční formou. Úkoly budou zadávány jako doposud na www stránkách školy a v online hodinách. O dalším postupu výuky budete informováni na svých emailech a těchto stránkách.

 

 

Vážení zákonní zástupci,

 vzhledem k vládnímu nařízení od pondělí 4. 1. 2021 nastoupí do ZŠ Litultovice pouze žáci 2. třídy. Žáci 4. a 5. třídy budou pokračovat ve výuce distanční formou. Úkoly budou zadávány jako doposud na www stránkách školy a připravujeme online hodiny. O online hodinách a dalším postupu výuky budete informováni na svých emailech.

Hodně štěstí, zdraví, lásky a spokojenosti v roce 2021 Vám přejí zaměstnanci školy.

 
 
Vážení zákonní zástupci a žáci 2. ročníku,
 

Hodiny budou podle rozvrhu. Tělesná výchova a zpěv nebudou, tyto hodiny nahradíme jinou činností. Všichni si vezměte teplé oblečení na pobyt venku a pro častější větrání. Povinností je nosit roušku i ve třídě, noste si tedy více čistých roušek v sáčku. 

 
 
 
 
Opět otvíráme stránky TŘÍDY, určené především pro distanční výuku.
 
Pro komunikaci s rodiči druhého ročníku je určen email  posta.zslitultovice@seznam.cz  
 
 
Pro komunikaci s rodiči čtvrtého ročníku je určen email pocitaczslitultovice@seznam.cz
 
Pro komunikaci s rodiči pátého ročníku je určen email pocitac.krouzek@seznam.cz

Kontakt

Základní škola Litultovice Litultovice 107, 747 55 Tel.: 553 668 139 zs.litultovice@seznam.cz