TŘÍDY

 
 

Pokyny k nástupu do školy i k domácí výuce od 25. května 2020

Domácí výuka: Žákům, kteří zůstávají v domácí výuce, bude v odpoledních hodinách zasílána výuka na email. Budeme vyžadovat zpětnou vazbu zasíláním vypracovaných zadání.

Odhlášené obědy: Kdo nebude odebírat obědy ze školní jídelny, musí si je sám odhlásit.

Čestné prohlášení: V pondělí 25. 5. 2020 při nástupu do školy budeme vybírat podepsané Čestné prohlášení

Školní provoz:  V pondělí je nutné vzít si věci (cvičební úbory, ručníky, oblečení na zahradu) ze školy domů.

Hygienický provoz školy: Ve společných prostorách jsou nutné roušky.

Každý žák bude mít ve třídě svou lavici. Při vstupu do školy si žák vydesinfikuje ruce pod dohledem třídního učitele. Do šatny žáci vstupují jednotlivě opět pod dozorem učitele. Ve třídách jsou také připraveny desinfekční prostředky. Na WC žáci vstupují po dvojicích, především v přestávkách, které jsou pro každou třídu odlišné.

Častější pobyt na zahradě – oblečení na zahradu si žáci nebudou nechávat ve škole.

Pro dodržování pitného režimu je nutné, aby měl žák pití na celý den. K obědům je pitný režim zajištěn.

 

Omezená výuka:

Přinést všechny učebnice, sešity a vypracované úkoly. Školní učebnice, pracovní sešity a školní sešity zůstanou ve škole pod lavicí. Výuka tělesné výchovy odpadá.

Rozvrh:  1. třída

Vstup do školy: 

Třídní učitelé si vyzvednou žáky na školní zahradě. Zákonní zástupci nevstupují do školy.

   1. třída vstupuje do školy v 7:45 s třídní učitelkou Mgr. Danou Kalikovou.

Před vstupem do školy čekají všichni žáci na školní zahradě.

Výuka: 1. třída 7:45 – 11:10

Velká přestávka: 1. třída 9.25 – 10.20

 

1.

2.

.3.

pondělí

ČJ

M

ČJ

úterý

ČJ

M

ČJ

středa

ČJ

M

PRV

čtvrtek

ČJ

M

ČJ

pátek

ČJ

ČJ

PRV

 

 

Rozvrh:  3. třída

Vstup do školy: 

Třídní učitelé si vyzvednou žáky na školní zahradě. Zákonní zástupci nevstupují do školy.

   3. třída vstupuje do školy v 7:40 s třídní učitelkou Mgr. Lenkou Krömrovou.

Před vstupem do školy čekají všichni žáci na školní zahradě.

Výuka: 3. třída 7:45 – 11:50

Velká přestávka: 3. třída  9.30 – 10.15

 

1.

2.

.3.

4.

pondělí

ČJ

M

ČJ

PRV

úterý

ČJ

M

AJ

PRV

středa

ČJ

M

AJ

ČJ

čtvrtek

ČJ

M

ČJ

PRV

pátek

ČJ

M

AJ

 

 

Rozvrh:  4. třída

Vstup do školy: 

Třídní učitelé si vyzvednou žáky na školní zahradě. Zákonní zástupci nevstupují do školy.

   4. třída vstupuje do školy v 7:35 s třídní učitelkou Mgr. Leonou Seidlovou.

Před vstupem do školy čekají všichni žáci na školní zahradě.

Výuka: 4. třída 7:45 – 11:45

Velká přestávka: 4. třída 9.35 – 10.10

 

1.

2.

.3.

4.

pondělí

ČJ

M

AJ

úterý

ČJ

M

AJ

VL

středa

ČJ

M

VL

ČJ

čtvrtek

ČJ

M

AJ

pátek

ČJ

M

ČJ

ČJ

 

Případná nepřítomnost žáka: V případě nepřítomnosti žáka delší než 3 dny žádá škola informaci od zákonného zástupce o důvodech nepřítomnosti.

Školní družina: Provoz ŠD je zajištěn do 14.00 hodin dle tříd. V případě příznivého počasí převážně na školní zahradě. Odchod žáků z družiny musí být nově zapsán v družínku.
 Dotazy zodpovíme emailem zs.litultovice@seznam.cz

 

Kontakt

Základní škola Litultovice Litultovice 107, 747 55 Tel.: 553 668 139 zs.litultovice@seznam.cz