Zaměstnanci

Ředitelka, třídní učitelka 1. třídy Kontakt: dana.kalikova@seznam.cz  
Zástupkyně ředitelky, třídní učitelka 3. třídy Kontakt: lenkakromrova@seznam.cz  
Metodik prevence, třídní učitelka 4. třídy   Kontakt: leona.sei@seznam.cz
Vedoucí vychovatelka, učitelka Kontakt: skleja02@seznam.cz
Vychovatelka ve školní družině, učitelka.
Školnice, výdej jídla

Kontakt

Základní škola Litultovice Litultovice 107, 747 55 Tel.: 553 668 139 zs.litultovice@seznam.cz