Klub rodičů

Pro školní rok 2019/2020 si na třídních schůzkách rodiče zvolili z každého ročníku dva zástupce. 
1. ročník -  p. Čalová, 
3. ročník - p. Nádeníčková, 
3. ročník - p. Kalusová,
 
 
 

Kontakt

Základní škola Litultovice Litultovice 107, 747 55 Tel.: 553 668 139 zs.litultovice@seznam.cz