ZŠ Mladecko

Společně se ZŠ Hlavnice se účastníme projektu z fontu EU, do kterého nás zapojila ZŠ Mladecko. Tento projekt se nazývá Komplexní pohled na dění kolem nás jako nástroj sebereflexe a environmentálního rozvoje. V měsíci červnu pro nás ZŠ Mladecko připravila přírodovědnou soutěž.

 

Kontakt

Základní škola Litultovice Litultovice 107, 747 55 Tel.: 553 668 139 zs.litultovice@seznam.cz