2018/2019

Jednání školské rady ze dne 9.10.2018

Školská rada 9. října 2018 schválila jednací řád ŠR, výroční zprávu o činnosti školy za školní rok 2017/2018. Dále projednala návrh rozpočtu na rok 2019, plán práce školy a školní družiny a organizační řád školy na šk. rok 2018/2019

 

 

Jednání školské rady ze dne 5.3.2019

Školská rada 5.3.2019 schválila Výroční zprávu o hospodaření za rok 2018, byl jí předložen rozpočet na rok 2019 a byla informována o připravované jarní akademii.
 
 
 

Kontakt

Základní škola Litultovice Litultovice 107, 747 55 Tel.: 553 668 139 zs.litultovice@seznam.cz