2019/2020

 

Jednání školské rady ze dne 10.10.2019

Školská rada 10. října 2019 schválila jednací řád ŠR, výroční zprávu o činnosti školy za školní rok 2018/2019. Dále projednala návrh rozpočtu na rok 2020, plán práce školy a školní družiny a organizační řád školy na školní rok 2019/2020.


 

Jednání školské rady ze dne 24.2.2020

Školská rada 24. února schválila výroční zprávu o hospodaření školy za rok 2019 a byl jí předložen schválený rozpočet na rok 2020.
 
 
 

Jednání školské rady ze dne 26.6.2020

 

Kontakt

Základní škola Litultovice Litultovice 107, 747 55 Tel.: 553 668 139 zs.litultovice@seznam.cz