Pohádkový svět - Už budu prvňákem

V tomto projektu se děti hravou formou seznámí se školním prostředím a učiteli. Každý měsíc je bude provázet jedna z pohádkových postaviček, která bude s dětmi procvičovat držení tužky, uvolňovat ruku, aby se jim ve škole dobře psalo, luštit křížovky a bludiště, číst pohádky, soutěžit a seznamovat se s dalšími dovednostmi a schopnostmi, které potřebuje žák do první třídy.

Pro rodiče připravujeme seznámení s tím, co by měl prvňáček umět a jak mu mohou pomoci s nástupem do první třídy.

S tématy jednotlivých schůzek budete seznámeni pozvánkou, kterou zasíláme e-mailem nebo doručením do MŠ nebo na adresu. Schůzky připravujeme v tyto dny (může nastat změna termínu, která bude uvedena na pozvánce):

  8. 11. 2016

 

7. 3. 2017

13. 12. 2016

 

4. 4. 2017 Zápis do 1. třídy

10. 1. 2017

 

9. 5. 2017

  7. 2. 2017

 

6. 6. 2017

Setkání nejsou povinná. Jsou určeny pro ty, kteří chtějí připravit své děti na zdárný nástup do základní školy. Mohou přijít i děti, které budou žádat odklad školní docházky nebo k zápisu půjdou do jiné základní školy.

Na Vaše setkání se těší kolektiv ZŠ Litultovice.

 

Kontakt

Základní škola Litultovice Litultovice 107, 747 55 Tel.: 553 668 139 zs.litultovice@seznam.cz