S krtečkem do první třídy

 

Vážení rodiče budoucích prvňáčků,

na základě velkého ohlasu rodičů a předškoláků s předchozích ročníků připravujeme pro Vaše děti IV. projekt Už budu prvňákem pro tento školní rok nazvaný „S krtečkem do první třídy“.

V tomto projektu se děti hravou formou seznámí se školním prostředím a učiteli. Každý měsíc je bude provázet postavička - KRTEČKA, který je zavede nejen do školy, ale i do přírody. Krteček bude s dětmi procvičovat držení tužky, uvolňovat ruku, aby se jim ve škole dobře psalo, luštit hádanky a bludiště, číst pohádky, soutěžit s Krtečkem a seznamovat se s dalšími dovednostmi a schopnostmi, které potřebuje žák do první třídy.

Pro rodiče připravujeme seznámení s tím, co by měl prvňáček umět a jak mu mohou pomoci s nástupem do první třídy.

S tématy jednotlivých schůzek budete seznámeni pozvánkou, kterou zasíláme e-mailem nebo doručením. Schůzky připravujeme v tyto dny:

9. 10. 2018

5. 3. 2019

6. 11. 2018

21. 3. 2019 návštěva obou MŠ ve škole

4. 12. 2018

2. 4. 2019 zápis do první třídy

8. 1. 2019

14. 5. 2019

5. 2. 2019

4. 6. 2019

 

Setkání nejsou povinná. Jsou určeny pro ty, kteří chtějí připravit své děti na zdárný nástup do základní školy. Mohou přijít i děti, které budou žádat odklad školní docházky nebo k zápisu půjdou v dalším školním roce.

Na Vaše setkání se těší kolektiv ZŠ Litultovice.

FOTO: 

zslitultovice.rajce.idnes.cz/S_krteckem_do_prvni_tridy_Krtek_a_myska_9.10.2018

zslitultovice.rajce.idnes.cz/S_krteckem_do_prvni_tridy_Krtecek_a_vlastovka_6.11.2018

zslitultovice.rajce.idnes.cz/S_krteckem_do_prvni_tridy_Krtecek_a_Vanoce_4.12.2018

Kontakt

Základní škola Litultovice Litultovice 107, 747 55 Tel.: 553 668 139 zs.litultovice@seznam.cz